Peyzaj Mimarlığı (YL) Ders Kataloğu

Ders

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2016-2017 Güz Dönemi Peyzaj Mimarlığı Seçmeli Dersler() 25
LÜ-PM-17 Çevre Kirliliği-Bitki Kullanım İlişkileri 3 0 5
LÜ-PM-18 Çocuk Oyun Alanları 3 0 5
LÜ-PM-08 Ekolojik Haritalama Tekniği 3 0 5
LÜ-PM-19 Ekolojik Peyzaj Planlama Yaklaşımları ve Sürdürülebilir Gelişme 3 0 5
LÜ-PM-20 Ekolojik Tasarım 3 0 5
LÜ-PM-10 Kentsel Dönüşüm ve Kent Kimliği 3 0 5
LÜ-PM-04 Kentsel Peyzaj Planlama 3 0 5
LÜ-PM-07 Kentsel Peyzaj Tasarım 3 0 5
LÜ-PM-05 Kurakçıl Peyzaj ve Uygulama Teknikleri 3 0 5
LÜ-PM-16 Pey. Mimar. Odunsu Do. Bit. Değ. 3 0 5
LÜ-PM-09 Peyzaj Değerlendirme Yöntemleri 3 0 5
LÜ-PM-21 Peyzaj Planlamada Çevre İmajı ve Kent Estetiği 3 0 5
LÜ-PM-06 Sulak Alanlar 3 0 5
LÜ-PM-03 Tematik Bahçeler 3 0 5
Toplam AKTS: 35

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ-FBE-04 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik 3 0 5
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-PM-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2016-2017 Bahar Dönemi Peyzaj Mimarlığı Seçmeli Dersler() 45
LÜ-PM-08 Ekolojik Haritalama Tekniği 3 0 5
LÜ-PM-20 Ekolojik Tasarım 3 0 5
LÜ-PM-04 Kentsel Peyzaj Planlama 3 0 5
LÜ-PM-07 Kentsel Peyzaj Tasarım 3 0 5
LÜ-PM-22 Kırsal Peyzaj Planlamada Katılımcı Yaklaşımlar ve Teknikler 3 0 5
LÜ-PM-05 Kurakçıl Peyzaj ve Uygulama Teknikleri 3 0 5
LÜ-PM-09 Peyzaj Değerlendirme Yöntemleri 3 0 5
LÜ-PM-13 Peyzaj Mimarlığında Bitki Materyali ve Kullanımı 3 0 5
LÜ-PM-12 Peyzaj Mimarlığında İleri Bilgisayar Teknikleri 3 0 5
LÜ-PM-14 Peyzaj Onarımı 3 0 5
LÜ-PM-03 Tematik Bahçeler 3 0 5
Toplam AKTS: 65
Tez

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30